Algemene voorwaarden

Bedrijfsnaam: Thomas Christians 

Websites: www.thomaschristians.com

Insta: https://www.instagram.com/thomaschristianss/ 

Email: thomas2716@outlook.com

KvK nummer: 82178305

Algemeen

Thomas Christians kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de shoot.

Thomas Christians behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven, voorwaardens en afspraken ten alle tijden aan te passen.

Bij het boeken van een werkzaamheid gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

 Artikel 1: Uitvoering van de opdracht

– Thomas Christians zal op tijd op de locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken is. 

– De content opdracht zal naar beste vermogen en inzicht uitgevoerd worden met professionele apparatuur, in de style waarin Thomas Christians gebruikelijk werkt. 

– De content wordt afgeleverd in de eigen gehanteerde stijl van Thomas Christians.

Artikel 2: Producten en levering

– De bestanden worden digitaal en/of op USB geleverd. 

– Thomas Christians levert geen RAW-bestanden. 

– De content wordt binnen een afgesproken termijn geleverd. Als dit niet af gesproken is zal het binnen een redelijk termijn geleverd worden dat schikt voor beide partijen. 

Artikel 3: Betaling

– De betaling dient te worden voldaan binnen 14 dagen na het sturen van de factuur. Als na deze datum de betaling niet is gedaan, kan de opdracht ontbonden worden verklaard. 

– Reiskosten van Thomas Christians zijn niet bij de prijs van inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan. 

Artikel 4: Auteursrecht en privacy

– Het auteursrecht van de foto’s & video’s berust altijd bij Thomas Christians. De content mag altijd vrij gebruikt worden. Commercieel gebruik van content graag in overleg met Thomas Christians.

– De content dat Thomas Christians creëert mag niet extra bewerkt worden. Mocht Thomas Christians waarnemen dat dit wel gebeurt, dan wordt u hier op aangesproken. 

– Thomas Christians zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden. 

Artikel 5: Portretrecht

-Bij het boeken van een content shoot geeft de klant Thomas Christians toestemming om alle gemaakte content te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden 

Wil de klant een specifieke delen van content niet online terugzien kan dit vooraf overlegd worden. Wil de klant vrijwel geen enkele delen content online, zal tegen extra kosten een alternatief worden gevonden. 

– Afwijkende afspraken worden via de mail of schriftelijk vastgelegd. 

Artikel 7: Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

– Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, noch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de content schriftelijk aan Thomas Christians te worden verteld. 

– Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend. Dit kan echter tegen betaling zijn.

– Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de foto/videograaf, in welke zin dan ook.

– Thomas Christians is niet aansprakelijk voor u zelf of u eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op Thomas Christians.

– Bij een krediet systeem kan er na 1 maand niet meer het bedrag worden teruggevorderd. Wijziging van afspraken binnen een kredietsysteem dienen plaats te vinden binnen dit termijn.

– Deelname aan een shoot is volledig voor uw eigen risico.

– Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8: Annulering of ziekte.

– Voor de shoot wordt een afspraak gemaakt die voor Thomas Christians en de klant beiden schikt. In geval van slecht weer (regen, sneeuw of zeer donkere lucht) mag de shoot worden afgezegd door Thomas Christians in overleg met de klant. Dit wordt uiterlijk op de dag van de geplande shoot besloten.

– In geval van ziekte of ernstige omstandigheden waardoor Thomas Christians de opdracht zelf niet kan uitvoeren op de overeengekomen datum, wordt er getracht een vervangend creator te regelen die werkt in dezelfde stijl. De content wordt altijd door Thomas Christians afgewerkt.

– Zodra er nog geen producten zijn geleverd nog en/of de shoot nog niet begonnen is heeft Thomas Christians en u zelf het recht om de opdracht te annuleren en eventueel een nieuwe afspraak te herzien.

 Artikel 9: Wijzigingen van deze algemene voorwaarden 

– Thomas Christians houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

– Indien u een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan u dit bij Thomas Christians aangeven.